§ 17. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  17.
Prywatne fabryki wyrobów tytoniowych, które wykażą dowodnie, że posiadają na rynku handlowym powszechnie przyjęte i poszukiwane marki swoich wyrobów, które produkują w ilościach znaczniejszych, mogą według uznania Generalnej Dyrekcji Monopolu Tytoniowego uzyskać zezwolenie na produkowanie i nadal t. j. po d. 1 kwietnia 1923 r. tych wyrobów poza ogólnie obowiązującym spisem jednak nie więcej, jak po dwie nazwy papierosów i dwie nazwy tytoniów krajanych.

Prośby o dopuszczenie do produkcji i sprzedaży tych wyrobów należy wnieść bezzwłocznie do Generalnej Dyrekcji Monopolu Tytoniowego nie później jednak niż do d. 30 listopada 1922 r. W podaniu należy uwidocznić dokładnie:

a)
ilość sprzedanych przez fabrykę w ostatnich 6 miesiącach (za każdy miesiąc osobno) papierosów i tytoniów krajanych z wyszczególnieniem każdego gatunku,
b)
osobno ilość sprzedanych w tym samym okresie tych marek papierosów i tytoniów krajanych, które fabryka pragnęłaby produkować w przyszłości jako marki własne.

Dane pod a) muszą być potwierdzone na podaniu przez przynależny urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych. Do podania załączyć też należy po 3 próbki wyrobów wymienionych pod b).

Pozwolenia na wyrób własnych marek papierosów i tytoniów krajanych wydawane będą z terminem ważności do d. 31 grudnia 1923 r., który obowiązuje tylko o tyle o ile fabryka nie zostanie po myśli art. 56 ust, o monopolu tytoniowym we wcześniejszym terminie wykupiona na rzecz Skarbu.