§ 13. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  13.
Sprzedaż w kraju lub przechowywanie u siebie poza lokalem fabryki wyrobów tytoniowych w opakowaniu wymienionem w § 12 a więc wyrobów niedopuszczonych do sprzedaży na obszarze Rzeczypospolitej podlega postępowaniu karno-skarbowemu niezależnie od konfiskaty towaru.