§ 2. - Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.1.3

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2000 r.
§  2.
Podatnicy, którzy korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, mogą zrezygnować z tego prawa i począwszy od miesiąca, w którym zaprzestali stosować te zwolnienia, mogą korzystać z odliczeń lub obniżek na zasadach określonych w art. 26a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 18a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli do końca miesiąca, w którym korzystają ze zwolnień, złożą w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach podatku dochodowego zawiadomienie o rezygnacji z tych zwolnień do końca okresu ich obowiązywania.