§ 1. - Wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.42 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.
§  1. 
Ustala się wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.