Wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.42 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie wykazu spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 60 ust. 4a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 303 i 2122) zarządza się, co następuje:
Ustala się wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji Mienia Wojskowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SPÓŁEK SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI ZADAŃ AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Lp.FIRMA SPÓŁKINUMER KRS
1AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie0000140528
2AMW REWITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie0000394569
3AMW SINEVIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim0000392868
4"MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA-MODLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim0000184990
5AMW INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie0000003772