Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2524

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wykaz podmiotów podlegających ochronie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

1. EmiTel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000716108);

2. Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (numer KRS: 0000075450);

3. innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000270640);

4. KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (numer KRS: 0000023302);

5. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (numer KRS: 0000028860);

6. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000322634);

7. Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (numer KRS: 0000271562);

8. TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000024788).