Wykaz jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1525

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 lipca 2018 r.
w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) zarządza się, co następuje:
Określa się wykaz jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w których prawa z udziałów albo akcji wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK 3  

WYKAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK HODOWLI ROŚLIN UPRAWNYCH LUB HODOWLI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ, W KTÓRYCH PRAWA Z UDZIAŁÓW ALBO AKCJI WYKONUJE KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.
Spółki hodowli roślin uprawnych:
1)
(uchylony);
2)
(uchylony);
3)
(uchylony);
4)
(uchylony);
5)
(uchylony);
6)
(uchylony);
7)
(uchylony);
8)
"PlantiCo - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonkach Parcelach, KRS nr 0000036476, ul. Parkowa 1A, Zielonki Parcele, 05-082 Stare Babice.
2.
Spółki hodowli zwierząt gospodarskich:
1)
Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osięcinach, KRS nr 0000041394, ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny;
2)
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Głogówek" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku, KRS nr 0000033189, ul. Fabryczna 2 lok. B, 48-250 Głogówek;
3)
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyczynie Górnej, KRS nr 0000051416, Przyczyna Górna 1, 67-400 Wschowa;
4)
Ośrodek Hodowli Zarodowej, "Gajewo" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kałdowie, KRS nr 0000059013, Kałdowo 2, 82-200 Malbork;
5)
"Mścice" Ośrodek Hodowli Zarodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mścicach, KRS nr 0000136898, ul. Koszalińska 85, 76-031 Mścice;
6)
Hodowla Zarodowa Zwierząt "Żołędnica" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żołędnicy, KRS nr 0000064220, Żołędnica 41, 63-900 Rawicz;
7)
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim, KRS nr 0000075325, pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki;
8)
Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębołęce, KRS nr 0000050916, Dębołęka 72, 98-275 Brzeźnio;
9)
(uchylony);
10)
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garzynie, KRS nr 0000044641, ul. Leszczyńska 34, Garzyn, 64-120 Krzemieniewo;
11)
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osieku, KRS nr 0000036447, ul. Zamkowa 3, 32-608 Osiek;
12)
Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubianie, KRS nr 0000063875, Lubiana 8, 73-260 Pełczyce;
13)
Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chodeczku, KRS nr 0000014381, Chodeczek, 87-860 Chodecz;
14)
Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bobrownikach, KRS nr 0000142407, Bobrowniki 6A, 76-231 Damnica;
15)
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żydowie, KRS nr 0000059797, ul. Kościuszki 41, 62-241 Żydowo;
16)
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gilowie, KRS nr 0000142644, Gilów 120A, 58-230 Niemcza;
17)
(uchylony);
18)
"Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gałowie, KRS nr 0000195461, ul. Wierzbowa 10, Gałowo, 64-500 Szamotuły;
19)
Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Długich Starych, KRS nr 0000148087, ul. Wiosenna 5, Długie Stare, 64-100 Leszno;
20)
"Stadnina Koni Janów Podlaski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wygodzie, KRS nr 0000109401, Wygoda 3, 21-505 Janów Podlaski;
21)
Stadnina Koni Michałów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowie, KRS nr 0000031029, 28-411 Michałów;
22)
Stadnina Koni "Racot" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Racocie, KRS nr 0000085336, ul. Dworcowa 5, Racot, 64-000 Kościan;
23)
(uchylony);
24)
Stadnina Koni "Krasne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krasnem, KRS nr 0000045979, ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne;
25)
Stadnina Koni Liski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Liskach, KRS nr 0000045387, Liski 19 lok. 1, 11-210 Sępopol;
26)
Stado Ogierów Starogard Gdański spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzecznej, KRS nr 0000052063, Rzeczna, 14-400 Pasłęk;
27)
Stadnina Koni "Nowe Jankowice" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowych Jankowicach, KRS nr 0000094117, Nowe Jankowice 17, 86-320 Łasin;
28)
Stadnina Koni w Dobrzyniewie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrzyniewie, KRS nr 0000036219, Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo;
29)
Stadnina Koni "Pępowo" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gogolewie, KRS nr 0000043567, Gogolewo 71, 63-840 Krobia;
30)
Stadnina Koni "Iwno" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iwnie, KRS nr 0000027562, ul. Park Mielżyńskich 1 lok. 1, Iwno, 62-025 Kostrzyn;
31)
Stadnina Koni Prudnik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku, KRS nr 0000134644, ul. Poniatowskiego 3A, 48-200 Prudnik;
32)
Stadnina Koni Nowielice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowielicach, KRS nr 0000033775, Nowielice, 72-320 Trzebiatów;
33)
Stado Ogierów w Łącku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łącku, KRS nr 0000041763, ul. Płocka 12 lok. 1, 09-520 Łąck.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 1746), które na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 września 2021 r. (Dz.U.2021.1819) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 października 2021 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 stycznia 2022 r.