§ 3. - Wydzielenie z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowe Zakłady Przemysłowo-Zbożowe w Lublinie".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.68.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 1936 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.