§ 6. - Wydawanie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.249.1866

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.
§  6.
1.
Przepisy rozporządzenia dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
2.
Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.