§ 2. - Wydawanie eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1950 r.
§  2.
Ekstern powinien złożyć egzaminy nie później niż w okresie lat 5 od dnia zakwalifikowania go przez komisję kwalifikacyjną.