§ 1. - Wydawanie eksternom dyplomów zawodowych pierwszego stopnia przez Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1950 r.
§  1.
Szkoła Główna Służby Zagranicznej w Warszawie wydaje dyplomy zawodowe pierwszego stopnia osobom, które złożą jako eksterni egzaminy z zakresu przedmiotów przewidzianych programem pierwszego stopnia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej.