Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.28.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lipca 1966 r.
w sprawie wycofania przez Stany Zjednoczone Ameryki wypowiedzenia Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z Protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notą z dnia 14 maja 1966 r. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki wycofał wypowiedzenie Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z Protokołem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r., złożone Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 52, poz. 330).