[Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia] - Art. 45(1). - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 45(1). - [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  451 [Stosowanie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia]

Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 431-45 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.