[Leczenie odwykowe osób umieszczonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych] - Art. 38. - Wychowanie w trzeźwości i... - Dz.U.2021.1119 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Leczenie odwykowe osób umieszczonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  38.  [Leczenie odwykowe osób umieszczonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych]

W zakładach karnych i aresztach śledczych prowadzi się leczenie odwykowe i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu osadzonych w tych jednostkach oraz działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.