Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.677

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1921 r.
§  4. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 13 listopada 1921 r.