Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.677

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1921 r.
w przedmiocie wstrzymania terminu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o podwyższeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41 poz. 248) zarządza się co następuje:
§  1. Ustanowiony w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 85 poz. 615) termin wejścia w życie tego rozporządzenia odracza się aż do dalszego zarządzenia, o ile dotyczy podatku od papierosów i celnego dodatku wartościowego od zagranicznych liści tytoniowych.
§  2. Upoważnia się Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do wydania zarządzenia we własnym zakresie działania, aby od dnia 13 listopada 1921 r. podatek od papierosów w formie opaski podatkowej (banderoli) był pobierany w wysokości 50% od ceny detalicznej papierosów oraz do ustalenia w tym celu w porozumieniu z reprezentantami przemysłu papierosowego b. dzielnicy pruskiej detalicznych cen papierosów.
§  3. Wykonanie tego rozporządzenia powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  4. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 13 listopada 1921 r.