Art. 2. - [Wejście w życie] - Wstrzymanie biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.15.86

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 kwietnia 1964 r.
Art.  2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.