§ 2. - Współczynnik średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2009/2010.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.6.37

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2010 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.