[Zaskarżanie uchwał w sprawie uchwalenia planu miejscowego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i Prezesa UKE] - Art. 49. -... - Dz.U.2022.884 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Zaskarżanie uchwał w sprawie uchwalenia planu miejscowego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i Prezesa UKE] - Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.884 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  49.  [Zaskarżanie uchwał w sprawie uchwalenia planu miejscowego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i Prezesa UKE]
1. 
Regionalną sieć szerokopasmową lokalizuje się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
2. 
W sprawach dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
3. 
Regionalna sieć szerokopasmowa jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.