Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.47.288

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 maja 1920 r.
o wprowadzeniu w życie na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzplitej Polskiej.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31-go lipca 1919 r. "w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzplitej Polskiej" (Dz. Ust. Rzp. Nr 66 z 1919 r. poz. 400) zarządza się co następuje:
"Ustawę w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzplitej Polskiej wprowadza się w życie na obszarze b. dzielnicy pruskiej z dniem 1-go lipca 1920 r."