§ 2. - Wprowadzenie w Ziemi Wileńskiej postanowień niektórych rozporządzeń Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.117.938

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.