Wprowadzenie w Ziemi Wileńskiej postanowień niektórych rozporządzeń Ministra Robót Publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.117.938

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 17 października 1923 r.
w przedmiocie wprowadzenia w Ziemi Wileńskiej postanowień niektórych rozporządzeń Ministra Robót Publicznych.

Na mocy art. 1 p. 8 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministra Robót Publicznych (Dz. P. P. P. № 39 poz. 283) oraz art. 27 i 41 ustawy z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 6 poz. 32) zarządza się. co następuje:
W powiatach: wileńskim, oszmiańskim, święciańskim, trockim i brasławskim wprowadza się postanowienia:
1)
rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1922 r. w sprawie wysokości budowli na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 17, poz. 141);
2)
rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 3 marca 1922 r. w sprawie wznoszenia i naprawy budowli drewnianych w dzielnicach miast przeznaczonych pod budowle murowane na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 22, poz. 191);
3)
rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 8 października 1921 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o statucie wzorowym dla spółek drogowych (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 5, poz. 33).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.