§ 1. - Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.80.576

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1933 r.
§  1.
Wprowadza się w obieg znaczek pocztowy wartości 15 gr z godłem Państwa.