Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.53.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego w Warszawie, Łodzi i niektórych powiatów Państwa.

Na podstawie art. 1 dekretu Naczelnika Państwa z dnia 2 stycznia 1919 r. Rada Ministrów postanawia niniejszem wprowadzić na jeden miesiąc od dnia 2-go lipca do dnia 2-go sierpnia 1919 roku stan wyjątkowy w następujących miejscowościach:
1) w Warszawie i powiecie Warszawskim, 2) powiecie Łódzkim z Łodzią, 3) Błońskim, 4) Opatowskim oraz w powiatach pogranicznych: 5) Będzińskim, 6) Częstochowskim, 7) Wieluńskim, 8) Nieszawskim, 9) Lipnowskim, 10) Rypińskim, 11) Mławskim, 12) Przasnyskim, 13) Ostrołęckim, 14) Kolneńskim i 15) Szczuczyńskim.

Warszawa, dnia 30-go czerwca 1919 r.