Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie wprowadzenia sądów doraźnych w okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego i Lubelskiego. *

Na wniosek Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w myśl art. 2 Ustawy Sejmowej z dnia 30 czerwca 1919 r. (№ 55 Dz. Praw poz. 341) Rada Ministrów postanawia wprowadzić na 6 miesięcy, licząc od daty niniejszej uchwały, sądy doraźne w okręgach sądów apelacyjnych Warszawskiego i Lubelskiego względem przestępstw, przewidzianych w kodeksie karnym z r. 1903:
w art. 123 i 222;

w art. 279 cz. 1 ust. 2 oraz cz. 1 ust. 3 tegoż artykułu, o ile chodzi o bandy w celach kradzieży, rozboju i wymuszeń;

w art. 453, 454 i 455;

w art. 556, gdy chodzi o uszkodzenie telegrafu i telefonu, przeznaczonego do użytku publicznego lub rządowego;

w art. 557, gdy chodzi o uszkodzenie mostu;

w art. 558, gdy chodzi o uszkodzenie toru lub taboru drogi żelaznej lub znaku ostrzegawczego, ustanowionego dla ochrony bezpieczeństwa komunikacji kolejowej;

w art. 562, 563, 564 ust. 1 i 3, 584;

w art. 585, jeśli to przestępstwo popełniono warunkach, przewidzianych w art. 583 z wyłączeniem ustępu 2, lub w art. 584;

w art. 589;

wreszcie w art. 590 cz. 2 ust. 3 i 4.

Warszawa, d. 1 sierpnia 1919 r.

* Sądy doraźne, wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1919 r., (№ 63 Dz. Pr. poz. 380), zostały utrzymane na okres dalszych sześciu miesięcy, licząc od dnia 1 lutego 1920 r., w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego i lubelskiego, względem wszystkich przestępstw, wymienionych w powołanem rozporządzeniu, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 5 stycznia 1920 r. (Dz.U.20.3.17).