Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.3.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1920 r.
w przedmiocie utrzymania na czas dalszy sądów doraźnych w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego i lubelskiego.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. (№ 55 Dz. Pr. poz. 341), Rada Ministrów na wniosek Ministra Sprawiedliwości i w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych postanawia sądy doraźne, wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1919 r., (№ 63 Dz. Pr. poz. 380), utrzymać na okres dalszych sześciu miesięcy, licząc od dnia 1 lutego 1920 r., w okręgach sądów apelacyjnych warszawskiego i lubelskiego, względem wszystkich przestępstw, wymienionych w powołanem rozporządzeniu.