Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi na obszarze niektórych gromad powiatu i województwa rzeszowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.37.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 1948 r.
o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi na obszarze niektórych gromad powiatu i województwa rzeszowskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 4, poz. 27) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się publiczną gospodarkę lokalami mieszkalnymi w następujących gromadach powiatu i województwa rzeszowskiego:
1)
Słocina, Pobitno, Drabinianka w gminie Słocina,
2)
Staroniwa i Zwięczyca w gminie Racławówka,
3)
Przybyszówka w gminie Swilcza,
4)
Staromieście w gminie Trzebownisko.
Gospodarkę lokalami mieszkalnymi w gromadach, wymienionych w § 1, podporządkowuje się władzom kwaterunkowym miasta Rzeszowa.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom: Administracji Publicznej, Sprawiedliwości i Odbudowy oraz innym ministrom każdemu w zakresie jego działania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.