§ 3. - Wprowadzenie publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi na obszarze niektórych gromad powiatu i województwa rzeszowskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.37.263

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1948 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom: Administracji Publicznej, Sprawiedliwości i Odbudowy oraz innym ministrom każdemu w zakresie jego działania.