Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.97.515

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o wprowadzeniu odpowiedzialności kolei za zaginięcie, brak wagi lub uszkodzenie towarów i bagażu.

W uzupełnieniu punktu 1) lit. C. rozporządzenia z dnia 15 lipca 1919 r., ogłoszonego w Dzienniku Praw № 57 z dnia 18 lipca 1919 r., poz. 350, zarządzam, że z powodu niemożności w dzisiejszych warunkach ustalenia odpowiedzialności kolei żelaznych za nieterminową dostawę bagażu i przesyłek i w związku z tem wprowadzenia terminów tej dostawy przedawnienie należy liczyć:
a) w przypadkach zaginięcia bagażu po upływie trzech dni od chwili przybycia pociągu, na który zaginiony bagaż został nadany i
b) w przypadkach zaginięcia przesyłki po upływie sześciu tygodni od dnia jej nadania.

Warszawa, w grudniu 1919 r.