§ 5. - Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.32.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1935 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1933 r.