§ 5. - Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.13.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1939 r.
§  5.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie czternastego dnia po dniu ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 kwietnia 1933 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 284) oraz rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 września 1935 r. o zmianie tegoż rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr 74, poz. 467).