§ 3. - Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.13.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1939 r.
§  3.
Na obszarze województwa śląskiego, miast: Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa, Białegostoku, Białej (województwo krakowskie), Poznania, Gdyni i Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatów: warszawskiego, łódzkiego, lwowskiego, krakowskiego, białostockiego, bialskiego (województwo krakowskie), poznańskiego, morskiego i ostrowskiego taksometry naprawiane mogą być przeznaczone do sprzedaży lub

oddane do użytku dopiero wówczas, gdy zostaną przez urząd miar sprawdzone w pracowni urzędu i zaopatrzone w cechę, zamykającą dostęp do mechanizmu zawartego w osłonie.

Do zgłoszenia taksometrów tych do urzędu miar celem sprawdzenia obowiązana jest osoba lub zakład, który naprawy dokonał.