§ 1. - Wprowadzenie obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.13.75

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1939 r.
§  1.
Taksometry nowe (nowowyrabiane) oraz taksometry, sprowadzone z zagranicy przez sprzedawców i pośredników w sprzedaży, mogą być przeznaczone do sprzedaży lub oddane do użytku dopiero wówczas, gdy zostaną przez urząd miar sprawdzone w pracowni urzędu i zaopatrzone w cechę tego urzędu, zamykającą dostęp do mechanizmu zawartego w osłonie.

Do zgłoszenia do urzędu miar celem sprawdzenia nowych taksometrów, wytworzonych w kraju, obowiązany jest wytwórca, a do zgłaszania taksometrów, sprowadzonych z zagranicy przez sprzedawców i pośredników w sprzedaży, - ich importer, przy czym taksometry sprowadzone z zagranicy powinny być zgłoszone do sprawdzenia w ciągu 14 dni po otrzymaniu ich z zagranicy.