Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.28.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
o wprowadzeniu na trzy miesiące stanu wyjątkowego na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

Na podstawie art. 1 dekretu Naczelnika Państwa z dnia 2 stycznia 1919 r. Rada Ministrów postanawia niniejszem wprowadzić na trzy miesiące stan wyjątkowy na całym obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Warszawa, dnia 1 kwietnia 1919 r.