Art. 5. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b.... - Dz.U.1921.75.511 - OpenLEX

Art. 5. - Wprowadzenie dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz dalsze uzgodnienie ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1928 r.
Art.  5.

Na obszarach b. dzielnicy pruskiej, położonych poza b. linją demarkacyjną, które z dniem 10 stycznia 1920 r. weszły w skład Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzą w życie dekrety, ustawy i uchwały sejmowe oraz rozporządzenia Rządu, określone w art. 1, oraz wymienione w art. 2, 3 i 4, z dniem 10 stycznia 1920 r., o ile według przepisów, zawartych w wymienionych artykułach, nie wchodzą w życie od czasu późniejszego.

O ile wskutek plebiscytu, odbytego na Warmji i Mazurach, lub wskutek ustalenia, względnie rektyfikacji granic zostały lub miałyby być wcielone do b. dzielnicy pruskiej dalsze obszary, natenczas wymienione w ustępie 1 dekrety, ustawy i uchwały sejmowe oraz rozporządzenia Rządu wchodzą w życie na tych obszarach z dniem ich przejęcia, o ile według przepisów, zawartych w art. 1-4, nie wchodzą w życie od czasu późniejszego.