§ 1. - Wprowadzenie czasu ochronnego na dziki, żbiki, kuny leśne (tumaki) i norki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.926

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  1.
Wprowadza się czas ochronny dla niże oznaczonych zwierząt:

dzików od 1 marca do 30 kwietnia

żbików od 16 lutego do 30 listopada

kun leśnych (tumaków) i norek od 1 marca do 30 listopada.