§ 11. - Wolne składy soli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.69.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1929 r.
§  11.
1)
W zakres obowiązków wolnego składu soli wchodzą czynności następujące: a) wykupywanie i odbiór ze stacji kolejowej przesyłek soli wysłanych z salin pod adresom składu, b) załatwianie formalności kolejowych, wynikających i odbioru przesyłek, c) zwóz i wyładowanie soli do składu, d) przepisowe przechowanie soli w składzie, e) sprzedaż soli odbiorcom.
2)
Należności przewozowe obliczone za przewóz soli z saliny, o ile nie będą w całości opłacone przez biuro sprzedaży soli zgóry, opłaci skład na rachunek biura sprzedaży soli. Jednakże osiowe i postojowe spowodowane z winy składu obciążają wolny skład.
3)
Wolny skład soli winien stosować się ściśle do wszelkich wskazówek i wymagań biura sprzedaży soli, dotyczących sprzedaży soli i rachunkowości.