§ 3. - Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.
§  3.
Do czasu zorganizowania izb rolniczych wybierają przypadających na nie członków wojewódzkiej rady wodnej i ich zastępców społeczne organizacje rolnicze, mające swą siedzibę na obszarze województwa.

W tym celu każda społeczna organizacja rolnicza wybiera na imienne wezwanie wojewody jednego delegata, wybrani zaś w ten sposób delegaci na zarządzonem przez wojewodę zebraniu wybierają większością głosów potrzebną ilość członków i zastępców.