§ 16. - Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.
§  16.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.