§ 13. - Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.
§  13.
Mandat członka rady wodnej gaśnie przed upływem okresu wyborczego:
a)
w razie śmierci;
b)
w razie zrzeczenia się;
c)
w razie nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach rady wodnej;
d)
w razie utraty warunków prawa wyborczego do Sejmu.

Mandat przewodniczącego wojewódzkiej rady wodnej i jego zastępcy gaśnie ponadto po odwołaniu go przez władzę, która dokonała mianowania.