§ 12. - Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.
§  12.
Lokalu na posiedzenia rady wodnej dostarcza urząd wojewódzki, który też załatwia czynności kancelaryjne rady.