§ 11. - Wojewódzkie rady wodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.75.567

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1929 r.
§  11.
Bliższe postanowienia co do sposobu obrad i powzięcia uchwał przez wojewódzką radę wodną i jej komisje określi regulamin uchwalony przez radę. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia Ministra Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Przemysłu i Handlu.