§ 7. - Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.810

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.
§  7. 
Dokumentów, o których mowa w § 2 i § 3, nie dołącza się, jeżeli:
1)
właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, dysponuje tymi dokumentami i dane zawarte w tych dokumentach są aktualne lub
2)
dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma naczelnik urzędu skarbowego.