§ 6. - Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.810

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.
§  6. 
Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, dołącza się dokumenty określone w § 2 i § 3, które dotyczą zmiany. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.