§ 5. - Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.810

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.
§  5. 
1. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, dołącza się w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.
2. 
Dokumenty, o których mowa w § 2 i § 3, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.