§ 1. - Wnioski dotyczące rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.810

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.