§ 2. - Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.198

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.