§ 1. - Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego - Dz.U.2022.316 - OpenLEX

§ 1. - Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.316

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.
2. 
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego jest określony w załączniku do rozporządzenia.