§ 2. - Włączenie gmin: Łączki Jagiellońskie i Wojaszówka do powiatu Krosno.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.34.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1924 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.