Wejście w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 28 maja 1992 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.125.572

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1993 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 października 1993 r.
w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 28 maja 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 14 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 28 maja 1992 r., dokonane zostały przewidziane w tym artykule notyfikacje i w związku z tym powyższa umowa weszła w życie dnia 9 września 1992 r.